VASTE ACTIVITEITEN

Vanaf begin 2014 bestaat opnieuw de mogelijkheid om iedere eerste zaterdag van de maand van 10:00 tot 12:00 het archief van de kring te raadplegen. Ook staat Robert Hemelsoet ter beschikking om geïnteresseerden betreffende stamboom-onderzoek bij te staan.
Wel graag een seintje vooraf op bertmieke.hercla@telenet.be.


De vzw geeft ieder jaar ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering een jaarboek uit dat gratis is voor de leden van de vzw.


Meikermistentoonstelling 2016: zaterdag 7 mei van 14.00 tot 18.00 u en zondag 8 mei van 10:00 tot 18:00.

LOSSE ACTIVITEITEN

Groeps- en schoolbezoeken zijn beiden mogelijk op aanvraag. Graag mailen naar bertmieke.hercla@telenet.be.