In 1968, het jaar waarin het duizendjarige bestaan van Wondelgem gevierd werd, kwam het gemeentebestuur erachter dat Wondelgem geen vlag of een blazoen had. Na jarenlang getouwtrek over wie bevoegd zou zijn voor het ontwerp van een heraldische vlag, komt de ontwikkeling ervan in 1989 in een stroomversnelling, onder impuls van de net opgerichte Heemkundige Kring Wondelgem. Tijdens de academische zitting naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Culturele Raad Wondelgem werden de vlag en het blazoen officieel voorgesteld aan het publiek. Als allerlaatste van alle Gentse deelgemeenten.