Een oorkonde van 5 mei 967 vermeldde de naam “Gundinglehem” voor het eerst, als verwijzing naar de woonplaats van een Salisch-Frankische familie: de Gundilo. Deze familie zou zich in de 4de eeuw in Wondelgem hebben opgehouden. Twee eeuwen later, omstreeks 1170 duikt de naam Gundelgem op. De verdere etymologische evolutie van de dorpsnaam ziet er als volgt uit: Gondelgem (1210), Wondelghem (1246) en uiteindelijk Wondelgem (1330).

Wondelgem was oorspronkelijk gelegen in de huidige Bloemekenswijk, ten oosten van de Westerbegraafplaats. In deze nederzetting stond de oude Sint-Catharinakapel en een burcht. De kapel viel echter in de 17de eeuw ten prooi aan de vernielzucht van de Spanjaarden en de Geuzen, en daarom werd de bouw van de nieuwe Sint-Catharinakerk op de Vroonstalledries aangevat. Door deze beslissing verschoof ook het centrum van Wondelgem. De kelk was echter nog niet tot de bodem geleegd: ook de legers van Oranje maakten Wondelgem op hun beurt onveilig in de jaren erna. Vele bewoners verlieten het dorp en vluchtten naar Gent, waardoor Wondelgem transformeerde in een spookdorp.

Vanaf de 18de eeuw werd Wondelgem meer en meer gegeerd bij de rijkere Gentenaars die er een buitengoed of zomerverblijf met park aanlegden. Tot in de late 19de eeuw bleef Wondelgem een uitgesproken landelijk gebied met vooral lager gelegen gebieden en moerassige zones in de omgeving van de Durme-Kale, de Schipgracht, de Lieve- en de Rietgracht. Maar die idylle zou niet blijven duren. In de 19de eeuw vonden er in Wondelgem enkele ingrijpende veranderingen plaats: de opkomst van de industrie, de uitgraving van het kanaal Gent-Terneuzen en de aanleg van de spoorlijnen Gent-Eeklo en Gent-Zelzate.

Hoewel de bevolking al toenam vanaf de late 19de eeuw, kende Wondelgem vooral in de laatste decennia van de huidige eeuw een belangrijke woonuitbreiding. Dit weerspiegelt zich in het dichte verkavelingspatroon van de woonzones. Even ingrijpend als de eerste industriële ingrepen, was de aanleg van de Ringvaart in de jaren 1960 en het voorbehouden van de aanpalende gronden voor nieuwe industriële vestigingen. De Zeeschipstraat vormt in die nieuwe ontwikkeling een belangrijke verbinding tussen het Gentse havengebied en Evergem.

Meer leren over de boeiende geschiedenis van Wondelgem? Kijk dan zeker op wondelgemleeft.be en dit interessant artikel.