Het bestuur van de vzw staat sinds 1998 in voor de jaarlijkse uitgave van een jaarboek. Het boek verschijnt ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering die doorgaat op de laatste vrijdag van de maand januari.
Ieder lid van de vzw krijgt het jaarboek.

VERSCHENEN ARTIKELS
(Artikel Jaar Jaarboeknummer)

Archief 2005 VIII

Batsle Marcella 2002 V

Beschrijving van het bombardement op het domein

2015 XVIII

Boerderijen 2001 & 2002 IV & V

Bolspelen 2010 XIII

Bracke Michel 2013 XVI

Broederschap van de H. Donatus 2016 XIX

Brouwerij De Zwaan 2011 XIV

Burgemeesters van Wondelgem 1999 II

Buysse 2003 VI

Confrérie Sint-Catharina 2009 XII

Danau Rosette 2004 VII

De Cafés van Wondelgem 2002 V

De Clercq Louise-Marie 2008 XII

De geschiedenis van het toilet 2015 XVIII

De Lieve 2000 & 2002 III & V

De Lieve herwaardering 2011 XIV

De Nieuwe Wijk 2005 VIII

De Roose Alma 2012 XV

De Rouck André 2009 XII

De Vuile Flasse van Wondelgem 2013 VVI

De Wondelgemse Kirremelkzieker 2002, ’14, ’15 & ’16, ’17 V, XVII, XVIII, XIX, XX

De Wondelgemse klokken 2014 XVII

De Wulf Raoul 2016 XIX

Dierickx Augusta 2004 XII

Don Fredo (The Making of) 2014 XVII

Drie jongeren uit Wondelgem gefusillieerd tijdens de WO II 2015 XVIII

Drieghe Roger 1999 II

Dries 2004 VII

Duivensport 2008 XI

Familienamen op Wondelgem 2003 & 2008 VI & XI

Foto’s uit het archief 2014, ’15, ’16, ’17 XVII, XVIII, XIX, XX

Funerair erfgoed 2012 XV

Geboorte aangeven 2017 XX

Gemeenteverkiezingen 2012 XV

Gietijzeren grafkruis (restauratie) 2017 XX

Hagenpreken 2013 XVI

Handboogschieten 2007 X

Harmonie Wondelgem is 100 jaar 2010 XIII

Hoefijzers 2013 XVI

Hondsdolheid in Wondelgem 2014 XVII

Huizen van stand 1999 II

In den kom onzer gemeente ligt den zoo beroemde Kerkdries 2015 XVIII

In memoriam 2014, ’15, ’16, ’17 XVII, XVIII, XIX, XX

Jubilarissen 2013 XVI

Kermis 2008 XI

Keymeulen 1998 I

Kiekendieven in Wondelgem 2015 XVIII

Kirremelkzieker 2002 V

Lekens Adolf 1998 I

Lootens Octaaf 2001 IV

Lummerzheim 2008 XI

Maeterlinck Maurice 2010 XIII

Menschaert André 2010 XIII

Meuleman Hendrik 2007&2012 X & XV

Middeleeuwse sporen 2013 XVI

Moerman Gaston 2004 VII

Obiïts 2009 & 2010 XII & XIII

Onder dak 2002 V

Onderwijs 2009 XII

Oosterlinck Edgard 2000 III

Orgel Sint-Catharinakerk 2010 XIII

Overblijfselen uit de 16de eeuw 2016 XIX

Over-Leven tijdens Wereldoorlog I 2015 XVIII

Overlijdensoorzaken in de bevolkingsboeken van Wondelgem 2014 XVII

Pastoors 1998 I

Pauselijke Zoeaaf 2006 IX

Petanque 2011 XIV

Pietres Heckers, toondichter 2016 XIX

Poelman 2000 III

Radio’s 2012 XV

Restauratie Pastorij 2002 V

Restauratie Rouwkoets 2016 XIX

Rolin Gustave 2007 X

Rollin Hippolyte 2006 IX

Sarton Georges 2004 VII

Sarton May 2005 VIII

Schaakclub De Witte Kaproen 2013 XVI

Schoenkrabbers 2016 XIX

Sint-Catharinakerk 1998 & 2007 I & X

St-Catharinakerk glasramen 2008 XI

St-Catharinakerk kuisen 2011 XIV

Sint-Catharinakerk restauratie 2002 V

Sint-Donatus (vaandel) 2017 XX

Sint-Godelieve 2003 VI

Sport 2006 IX

Stamboom 2000 & 2001 & 2012 III, IV & V

Stobbeleir Maurice 2003 VI

Straatnamen 2013 XVI

Straatschouwingen 2011 XIV

Strubbe Laura 2015 XVIII

t Lindecoulisken 2011 XIV

Triomphe de Wondelgem 2017 XX

Van De Gejuchte Achiel 2013 XVI

Van De Veire Achilles 2010 XIII

Van Erfzonde tot Communiezieltje 2016 XIX

Vandercammen Georges 2005 VIII

Van Killeghem Winifred 2005 VIII

Van Lach tot Traan 2017 XX

Van hecke Odette 2011 XIV

Verbrugge Eufrasie 2001 IV

Verbrugge Marie 2006 IX

Vereecke Juliette 2014 XVII

Vereecken Gilberte 2017 XX

Verpachtingen v.d. onroerende goederen

2015 XVIII

Verslag van de werking van 1998 tot 2017 van I tot en met XX

Vlag en Wimpel 2000 III

Volkstellingen 2013 XVI

Vondelingen 2008 XI

Wat heb je vandaag op school geleerd 2013 XVI

Wereldoorlog I in Wondelgem 2014 VII

Wondelgem in de Gentse Schepenregisters. 2004 VII

Wondelgem in de kanaalzone 2014 XVII

Wondelgem in kaart 2001 IV

Wondelgem vroeger en nu 2001 IV

Wondelgemse Antieke Fietsen 2016 XIX

Wondelgemse facturen rond 1900 2012 XV

Wondelgemse microtoponiem 2008 XIV

Wondelgemse toponiemen 2009 XI

Wondelgemse wetenswaardigheden van 2008 tot 2017 van XI tot en met XX

Wreede moord in Wondelgem 2017 XX

Zangkoor Singhet Ende Weset Vroo 2012 XV